برای آرامش شما عزیزان برنج داداش نژاد این امکان را فراهم کرده است که تا یک هفته پس از خرید محصول میتوانید کالا را مرجوع کنید .