همه چیز درباره برنج ایرانی

روشهای شناخت تولید کننده برنج

5 روش تشخص فروشنده ، متخصص و تولید کننده قابل اعتماد را به شما یاد میدهیم . پنج روشی که شما میتوانید یک فروشنده که تولید کننده هم هست، متخصص هم هست و محصول با کیفیت را به صورت مستقیم رو به شما تقدیم میکند را تشخیص بدهید .

فقط فروشنده نیست، فقط تولید کننده نیست، فقط متخصص نیست، فقط محصول نمیفروشد بلکه فروشنده است، متخصص است، محصول با کیفیت میفروشد و خودش هم تولید کننده است.

مورد اول، یک فروشنده متخصص تولید کننده، کیفیت و قیمت محصولش باید متناسب باشد. نمیشود کیفیت پایین و قیمت بالا باشد پس تولید کننده نیست، تولید کننده باید برنج کیفیت بالا داشته باشد و قیمت هم متناسب با کیفیت باشد. نمیشود شما متخصص باشی و کیفیت محصول شما پایین باشد پس باید کیفیت محصول بالا باشد و قیمت متناسب با آن باشد نه کم و نه زیاد.

مورد دوم، تضمین محصول، یک فروشنده متخصص تولید کننده برای ارائه محصول به شما تضمین میدهد برای اینکه خیال شما راحت شود و حس خوبی داشته باشید حاضر است هر کاری بکند چرا؟ چون تمام مراحل تولید را طی کرده و تخصص گرفته و تجربه کسب کرده و به محصولش اعتماد دارد، تولید کننده اینطور است اما فروشنده اینطور نیست فروشنده اطمینان ندارد . پس یک فروشنده بدون واسطه متخصص که تولید کننده هم هست به شما تضمین کالا میدهد.

مورد سوم، یک تولید کننده متخصص را باید حس کنید و بفهمید . وقتی با او حرف میزنید و مشاوره میگیرید نکات جدید میگوید که قبلا نشنیده اید و قبلا به گوشتان نخورده ، شما باید حس کنید که فروشنده است، تولید کننده است و متخصص است .

مورد چهارم و مهم ترین نکته ، یک فروشنده تولید کننده متخصص کمتر حرف میزند و بیشتر عمل میکند حداقل یک عکس در شالیزار دارد.نمیشود تولید کننده باشی اما در محیط تولید هیچ اثری نداشته باشی ، پس یک تولید کننده واقعی را باید در محیط کارش بشناسید. فیلم بازی نمیکند واقعیت ها را شفاف به شما میگوید و شما حس میکنید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.